Polityka prywatności sklepu internetowego vinoteka13.pl oraz delikatesy13.pl


1. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą składającego na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

1.2. Rejestracja użytkownika równoznaczna jest ze zgodą rejestrującej się osoby na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, a także przechowywania informacji o dokonanych transakcjach handlowych.

1.3. Dane osobowe rejestrowane przez sklep internetowy będą przetwarzane w celach handlowych oraz do prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

1.4. Wysyłanie danych marketingowych, dotyczących oferty handlowej Vinoteka13 oraz Delikatesy13 do jej użytkowników może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody użytkownika.

1.5. Użytkownicy sklepu internetowego mają prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmian, a także usunięcia tych danych z bazy.


2. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.vinoteka13.pl i www.delikatesy13.pl jest Holding Liwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377.

2.2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2.4. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Holding Liwa Sp. z o.o. jest Zarząd Holding Liwa Sp. z o.o. , lhr@hotel.com.pl.

2.5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2.6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

2.8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o.


3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


Holding Liwa Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy), numer karty kredytowej, wiek.


5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW


5.1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi). 

5.2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


6. POLITYKA COOKIES


6.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

6.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

6.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

6.4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

6.5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.

6.6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

6.7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.